Dokumall.se
Kontakta oss på dokumall.seLadda ner dokumentmallar
StartsidanHämta dokumentmallar härHär får du juristhjälp direktKontakta oss på dokumall.seAktuellt på dokumall.se och nyheterFärdiga tal!

  Sök dokumentmallar  
 

 
  5 senast publicerade  
  » Bodelning sambor
» Köpeavtal domän
» Kontantkvitto
» Reklamationsblankett
» Offertförfrågan

 
  5 populäraste mallar  
  » Checklista begagnad bil
» Testamente
» Samboavtal
» Gåvobrev
» Köpekontrakt bilköp


 
  3 senast köpta (telefon)  
  » Köpekontrakt Fastigh...
» Hyreskontrakt Lokal
» Äktenskapsförord reg...

 
  Annonser  
 
» Beställ Samboavtal
» Visitkort
» Låna pengar
» Sparkonto med hög ränta

Behöver du ett snabbt lån kan denna låneguide komma till användning då du kan jämföra alla sms lån direkt

 
 

 

 » Dokumentmallar 97 online
............................................................................................................................................

Just nu endast 95 kr per mall, passa på!

  Aktiebok
Mallen för aktiebok som styrelsen i ett aktiebolag måste föra över vilka som äger bolagets aktier..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Aktiebrev
Mall för aktiebrev som bevis på att någon har andelsrätt i ett aktiebolag..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Aktieägaravtal
En mall för aktieägaravtal innehållande alla avtalspunkter..
(3 sidor)

Öppnas med:
  Anläggningsregister
Det här är en mall för anläggningsregister i Excel. Med hjälp av den här mallen kan ni upprätta ett anläggningsregister över era tillgångar i företaget..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Anmälan om bodelning
Anmälan om bodelning under äktenskapet. Det är datumet för denna anmälnings– respektive ansökningshandling som ligger till grund för själva bodelningen..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Anmälan om bodelning 2
Denna mall används för anmälan om bodelning under bestående äktenskap eller partnerskap..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Anställnings upphörande
För arbetsgivare. Blanketten ansluter till lagen om anställningsskydd..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Anställningsavtal
Anställningsavtal för arbetsgivare inklusive utdrag ur lag om anställningsskydd..
(3 sidor)

Öppnas med:
  Anställningsavtal (eng)
Detta är ett mall för anställningsavtal på engelska..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Anställningsavtal ferie
Blankett för en tidsbegränsad anställning för feriearbete..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Ansökan om bodelningsförrättare
Den här mallen använder ni för att ansöka om förordnande av en bodelningsförrättare..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Ansökan om lagfart
Mall för ansökan om lagfart hos Inskrivningsmyndigheten..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Ansökan om äktenskapsskillnad
Den här mallen används för att gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad..
(4 sidor)

Öppnas med:
  AutoGiro medgivande
Mallen använd för autogido anmälan..
(3 sidor)

Öppnas med:
  Avbetalnings avtal
En mall som hjälper att upprätta ett avtal om avbetalning mellan nöringsidkare..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Avräkningsnota aktieköp
Mall för avräkningsnota vid aktieköp..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Avtal om bodelning
Avtal om bodelning under äktenskapet. Bodelningen är ett avtal mellan makarna, men om den avser en s.k. bodelning under bestående äktenskap skall den föregås av en anmälan till tingsrätten. Se mallen för anmälan om bodelning..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Bestridande av parkeringsbot
Med hjälp av denna mall bestrider du parkeringsbot eller kontrolavgift..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Betalningspåminnelse
En mall i excell för betalningspåminnelse inklusive formler..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Bodelning och Arvskifte
Denna blankett används vid skifte av boet efter avliden, som efterlämnat giftorättsberättigad make..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Bodelning sambor
Den här mallen anänds vid bodelning mellan sambor enligt sambolagen. Bodelningsavtalet är ett bevis mellan samborna att bodelning är genomförd..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Bokföringsorder
Bokföringsorder utformad så att den underlättar din bokföring..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Bolagsordning
En mall för bolagsordning, används som bilaga till aktieägaravtal..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Borgensförbindelse
Denna blankett används som borgensförbindelse till hyreskontrakt..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Bouppteckning
Bouppteckningsförrättning skall ske senast tre månader efter dödsfallet..
(4 sidor)

Öppnas med:
  Brevmall
En enkel mall för er som vill skriva snygga brev..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Checklista begagnad bil
Den här mallen hjälper er vid köp av begagnad bil. Checklista över allt du bör titta på..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Delårsrapport
Mallen för delårsrapport. Års, kvartal, eller månads rapport..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Enkelt Skuldebrev
Mall för skuldebrev som är ställt till en viss person som ska ha betalt av en annan..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Fakturamall
Enkel och fin mall för faktura i excel. Inklusive formler..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Faxmall
En mall för dig som vill skicka snygga faxmeddelanden.
(1 sidor)

Öppnas med:
  Foderavtal Hund
En mall för foderavtal hund mellan överlåtare och fodervärd..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Fullmakt
Enkel blankett som underlättar fullmakt givande..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Fullmakt för P-bot Fysisk person
Fullmakt för fysiska personer för att kuna bestrida parkerinsböter om bilen är registrerad på en annan person..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Fullmakt för P-bot Juridisk person
Fullmakt för juridiska personer för att kuna bestrida parkerinsböter om bilen är registrerad på ett företag..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Följesedel
En mall för följesedel. Mallen inkluderar även fot för företagets information..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Försäljningslista
En enkel mall som följer upp försäljningsresultat för säljare..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Försäljningsrapport
En mall som följer upp försäljning. inklusive formler..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Gavobrev lös egendom
En mall för gåvobrev för lös egendom..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Gemensam bostad
Anmälan för gemensam bostad enligt sambolagen..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Generalfullmakt
Mall för generalfullmakt som kan användas av både privatpersoner och företag. Möjlighet för bevittning i mallen..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Gåvobrev
Blankett för överlåtelse som gåva. Ospecificerat..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Gåvobrev Fastighet
Mall för gåvobrev som avser gåva av en fastighet..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Handelsbolagsavtal
Bolagsavtalet i ett handelsbolag har samma funktion som bolagsordningen i ett aktiebolag eller stadgarna i en förening..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Hyresavtal Biluthyrning
En mall för biluthyrning mellan hyresman och uthyrare. Mallen innehåller allmänna hyresvillkor..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Hyresavtal för parkeringsplats
En mall för dig som vill hyra ut parkeringsutrymme. Mallen inkluderar villkor..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Hyresavtal Garage
Mall för hyreskontrakt för garage eller garageplats..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Hyresavtal Husvagn
Denna mall hjälper dig att upprätta ett hyreskontrakt mellan uthyrare och hyrestagare vid uthyrning av husvagn. Gäller både privatpersoner och företag..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Hyresavtal lös egendom
En mall för hyreskontrakt av lös egendom..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Hyresavtal släp
Hyresavtal för uthyrning av hästsläp och släpkärror med allmänna villkor.
(1 sidor)

Öppnas med:
  Hyreskontrakt Fritidsbostad
Hyreskontrakt för uthyrning av fitidsbostad..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Hyreskontrakt Lokal
Blankett för uthyrning av lokal..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Hyreskontrakt Lägenhet
Hyreskontrakt för uthyrning av lägenhet..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Hyreskontrakt möblerat rum
Denna mallen används för uthyrning av del av lägenhet/hus möblerat..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Hyreskontrakt Villa
Hyreskontrakt för uthyrning av villa..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Inkassokrav
Denna mallen använder du för att själv kunna skicka ett inkassokrav till dina kunder som inte betalar i tid..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Innehavarskuldebrev
Mall för löpande skuldebrev ställt till innehavaren. Den som visar upp skuldebrevet har alltså rätt att kräva betalt..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Inventeringslista
En snygg mall för en lista över inventarier..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Kompanjonsavtal
En mall för kompanjonsavtal med tillhörande villkor..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Kontantkvitto
Denna mall hjälper dig att snabbt utforma ett kvitto som används av en betalningsmottagare för att kvittera en kontant mottagen betalning av en betalare..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Korrekturmall
Enkel korrektur mall för er som vill ge kunde möjlighet att korrigera beställning..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Kreditansökan
Denna mall hjälper dig att söka kredit hos leverantörer..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Kreditansökan avslag
Mall som används vid avslag av kreditansökan..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Köpeavtal bostadsrätt
Denna mall används för överlåtelse, köp av en bostadsrätt. Detta avtal måste vara skriftligt för att det ska vara giltigt..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Köpeavtal domän
Använd den här mallen när du ska köpa eller sälja en domän eller hemsida. Mallen är även anpassad för försäljning av domännamn med flera köpare eller säljare och innehåller grundläggande villkor för försäljning..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Köpeavtal Hund
Ett färdigt avltal för köp av en hund. Köpekontrakt hund är en wordmall..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Köpeavtal Katt
Ett färdigt avltal för köp av katt..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Köpebrev
Enkel mall för utförande av köpebrev..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Köpekontrakt bilköp
Köpekontrakt som används vid köp av begagnad bil..
(4 sidor)

Öppnas med:
  Köpekontrakt båtköp
Köpekontrakt som används vid köp av båtar från privatperson..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Köpekontrakt Fastighet
Denna blankett används vid köp av fastighet, tomträtt..
(4 sidor)

Öppnas med:
  Köpekontrakt Generell
Detta köpekontrakt kan användas vid försäljning av valfri produkt, det är en ospecificerad mall..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Köpekontrakt Häst
En färdigt mall för avltal för köp av en häst så kallad köpekontrakt häst..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Köpekontrakt MC
Köpekontrakt som används mellan privatpersoner vid köp av MC..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Körjournal
Färdig körjournal mall för dig som kör bil i tjänsten..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Låneavtal revers
Blanketten användes för lån utan säkerhet eller mot borgen..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Lägenhet i andrahand
Denna blankett används vid uthyrning av lägenhet i andrahand..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Lönebesked
En fin mall i excel för lönebesked. Inklusive formler och avdrag..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Mötesprotokoll
Mötesprotokoll är en nedtecknad beskrivning av ett sammanträde. Protokollet skrivs av en mötessekreterare. Protokollet signeras av sekreteraren, mötesordföranden samt den som blivit utsedd att justera protokollet..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Offert
En mall för offert, ekonomiskt sett är ett anbud ett affärserbjudande från en part, till exempel ett företag till en annan..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Offertförfrågan
En mall för offertförfrågan som skickas till företag för att få offert på produkter och priser..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Omslagsrevers
Blanketten användes för lån mot säkerhet i fast egendom..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Orderskuldebrev
Mall för löpande skuldebrev som orderskuldebrev..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Parkerings tillstånd
En mall som inkluderar 16 parkerings tillstånd för dig som vill erbjuda parkering på din mark..
(2 sidor)

Öppnas med:
  Platsansökan
En mall för dig som söker jobb..
(4 sidor)

Öppnas med:
  Pärmetiketter helrygg
Denna dokumentmall hjälper dig med att ta fram överskådliga pärmetiketter till pärmar med helryggsformat..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Reklamationsblankett
Mallen hjälper dig att reklamera en vara eller produkt..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Samboavtal
Enkel mall för utförande av samboavtal..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Testamente för ensamstående
Testamentemall för den som vill skriva sitt testamente själv. Utfärdat för den som lever ensam. Mallen inkluderar även text om hur man skriver ett testamente, ett exempel på hur testamentet ska se ut samt en minneslista på vad som är viktigt att tänka på när man upprättar ett testamente..
(5 sidor)

Öppnas med:
  Testamente för makar
Testamentemall för den som vill skriva sitt testamente själv. Utfärdat för makar. Mallen inkluderar även text om hur man skriver ett testamente, ett exempel på hur testamentet ska se ut samt en minneslista på vad som är viktigt att tänka på när man upprättar ett testamente..
(5 sidor)

Öppnas med:
  Testamente för sambor
Testamentemall för den som vill skriva sitt testamente själv. Utfärdat för sambor. Mallen inkluderar även text om hur man skriver ett testamente, ett exempel på hur testamentet ska se ut samt en minneslista på vad som är viktigt att tänka på när man upprättar ett testamente..
(5 sidor)

Öppnas med:
  Tidschema
En enkel mall i excell som underlättar för dig som har timanställda och vill ha koll på antal timmar..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Utvecklingssamtal
En mall för utvecklingssamtal..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Verifikationspärm
Denna dokumentmall hjälper dig med att ta fram överskådliga pärmetiketter till företagets verifikationspärmar. Pärmetiketterna är förifyllda för en pärm per månad..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Äktenskapsförord
Avtalet används av personer som avser att ingå äktenskap med varandra..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Äktenskapsförord registrering
Använd den här mallen för att registrera ert äktenskapsförord på tigsrätten..
(1 sidor)

Öppnas med:
  Överlåtelse av bostad
Blanketten användes för överlåtelse av egen bostad..
(4 sidor)

Öppnas med:

3423 - 1 Copyright © dokumall.se 2004