Dokumall.se
Kontakta oss på dokumall.seLadda ner dokumentmallar
StartsidanHämta dokumentmallar härHär får du juristhjälp direktKontakta oss på dokumall.seAktuellt på dokumall.se och nyheterFärdiga tal!

  Sök dokumentmallar  
 

 
  5 senast publicerade  
  » Bodelning sambor
» Köpeavtal domän
» Kontantkvitto
» Reklamationsblankett
» Offertförfrågan

 
  5 populäraste mallar  
  » Checklista begagnad bil
» Testamente
» Samboavtal
» Gåvobrev
» Köpekontrakt bilköp


 
  3 senast köpta (telefon)  
  » Köpekontrakt Fastigh...
» Hyreskontrakt Lokal
» Äktenskapsförord reg...

 
  Annonser  
 
» Beställ Samboavtal
» Visitkort
» Låna pengar
» Sparkonto med hög ränta

Behöver du ett snabbt lån kan denna låneguide komma till användning då du kan jämföra alla sms lån direkt

 
 

 
 » Köp och användarvillkor
............................................................................................................................................
Pris och betalning
Alla priser på dokumall.se är inklusive moms. Frakt och expeditionsavgifter kan tillkomma om tjänsten skall levereras på annat sätt än via mail eller om annat anges vid beställning. Information om dessa kostnader finns att tillgå vid varje enskild beställning. Vid användning av betalmetod 3 ges användaren kredit för den summa bestälningen avser. Användaren faktureras efteråt till den adress som uppges i beställningen, betalningen skall vara oss tillhanda senast 10 dagar efter att fakturan blivit utställd. Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift om 45 kr, samt dröjsmålsränta om 23%. Om användaren medvetet anger felaktiga uppgifter i beställningen och fakturan inte kan nå fram, kan en spårningsavgift om 1000 kr att läggas på den ursprungliga skullden.

Leverans
Leverans av våra tjänster sker i turordning vid användning av betalmetod 2 och betalmetod 3. Leveranserna där sker endast under kontorstid. Inkommen beställning efter kontorstid hanteras nästkommande arbetsdag. Vid använding av betalmetod 1 som är helt automatiserad, sker leveransen omgående. Vid fel eller avbrott i tjänsten är användaren skyldig att kontaka vår kundtjänst för att få hjälp. Kundtjänstärenden hanteras även här i turordning.

Funktion av tjänsten
Alla våra tjänster finns beskrivna innan köp sker. Användaren är skyldig att ta till sig denna information innan varje köp. Dokumall.se tar inget ansvar för funktionalitet av tjänsten på enskilda datorer. Användaren ansvarar själv för att mjukvaran för att hantera tjänsten finns installerad på datorn, eller att möjligheten att hantera tjänsten finns.

Ångerrätt
Ångerrätten gäller fram till att hanteringen av ett ärende är påbörjad, dock längst (14) dagar eller sju (7) arbetsdagar från att beställingen gjorts, vid användning av betalmetod 2 och betalmetod 3. Efter att tjänsten blivit levererad slutar ångerrätten att gälla. Vid användning av betalmetod 1 som är helt automatiserad, sker leveransen omgående efter betalning, där gäller inte ångerrätten alls då tjänsten redan blivit levererad. När en tjänst blivit levererad, skall detta likställas med att användaren har samtyckt till att leverans av tjänst påbörjas under ångerfristen, vilket innebär att ångerrätt inte kan göras gällande.

Reklamation
Kontakta kundtjänst vid felleverans eller om varan är skadad. Vid reklamation ges inga pengar tillbaka då tjänsten redan är levererad. Det som användaren kan få i ersättning är en liknande tjänst tillgodo som kan användas inom 1 år.

Ansvarsbegränsning
Dokumall.se ansvarar ej för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, eller merarbete som kan uppstå genom tjänstens användning, genom att tjänst ej kan nyttjas eller på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles. Vårt ansvar gentemot användaren av våra tjänster kan således aldrig bli större än den avgift som erlagts för tjänstens nyttjande.

Upphovsrätt och licensiering
Innehållet på dokumall.se och bakomliggande programvaror och databaser samt de dokumentmallar som går att ladda ner är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Licensen för varje nedladdad dokumentmall gäller endast användaren som står för beställningen. Licensen kan aldrig överlåtas till tredje person utan skriftligt samtycke av dokumall.se. Dokumentmallar som dokumall.se tillhandahåller och riktas mot företag är standardmallar utan större möjlighet till redigering. Redigeringen är möjlig i vår tjänst kallad "Anpassade mallar" läs mer om tjänsten här


9502 - 17 Copyright © dokumall.se 2004